Mečík, chladné zbraně a vše ostré vůbec

Autor: (c)2001 Tom

Tato stránka (text původního článku nebo překlad cizojazyčného originálu pro stránku tom-bdsm.cz) je autorským dílem a její kopírování, s výjimkou kopírování pro osobní potřebu jednotlivců, je bez předchozího písemného souhlasu autora zakázáno. Toto NENÍ svolení s kopírováním na "osobní" nebo soukromé stránky.

Vstupní strana webu: tom-bdsm.cz. Přijďte zas! Dejte si záložku (v IE Ctrl+D)

Na obrázku vidíte krátký mečík (nebo přerostlou dýku, podle toho, jak se na to chcete dívat) visící na stěně mučirny.

Jak jste si mohli všimnout ve Fotogalerii,resp. přímo v záznamu scénky Středověk neskončil,miluji gotické prostory, osvětlení a příslušné vystupování subinky-oběti.Kromě výcviku základních povelů (pár dohodnutých slov, na které subinkareaguje přechodem do určené pozice a příslušným držením těla, nebo kdyžna to přijde, i povelů povolujících/zakazujících/nařizujících orgasmus)se při tomto druhu scének k vytvoření správné nálady pro dominanta(který jinak pořád musí myslet na to, co se bude dít, předvídat reakcesubinky, prostě je "v práci") vhodně uplatní stylové prostředí a nástrojepřipomínající příslušné historické období.

Chladné zbraně a jiné ostré předměty, tj. zmiňovaný mečík, pár nožů,skalpely (to už je moderna, uznávám), injekční jehly... lze využít nejprve k psychickému působení na oběť, poté k přejíždění po těle, cinkání za zády :-), a nebojte se ani vkládání do tělních dutin (zobrazený mečík nemusíte předem dávat do ledničky, mrazí z něj i tak). K seškrabávání vosku z těla nebo řezání igelitové fólie při bondáži se mečík použít nedá, zde je nutno použít menší, konvenční, ostrou dýku.

K vyřezávání cejchů do těla je skutečně lepší skalpel.

Zpět na hlavní stránku

Zpět na stránku, odkud jste přišli (např. sekce, seznam textů, obrázková mapa...) - alt+šipka vlevo v IE, klepnutí myší na šipku "Zpět" v adresním pruhu prohlížeče